Korpeveien Legeklinikk i Drammen - Logo

DIGITAL PRISLISTE 2024

Vi i Korpeveien Legeklinikk er opptatt av informasjonssikkerhet og vi beskytter informasjonen vi benytter i virksomheten. I denne personvernerklæringen forteller vi hvordan Korpeveien Legeklinikk bruker og samler inn personopplysninger.

Innsamling, lagring og bruk av personlige opplysninger

Vi følger de lovene som omhandler innsamling, lagring og bruk av personlige opplysninger. Dette inkluderer GDPR og lover som gjelder; markedsføring, regnskap, personopplysninger, pasientjournaler, helseregister, pasient- og brukerrettigheter og helsepersonell. Korpeveien Legeklinikk samler inn og benytter opplysninger om deg som bruker av våre systemer og som kunde. Dette er for å kunne yte vår service til deg som kunde på en best mulig måte, og med hensyn til lovbestemte krav om behandling av helseopplysninger. Vi lagrer blant annet hvem du er og dine ønsker for kommunikasjon med Korpeveien Legeklinikk. Dette inkluderer navn, fødselsnummer, relevant kontaktinformasjon og preferanser. I henhold til regnskapsloven, lagrer vi også informasjon vedrørende økonomiske transaksjoner mellom deg og Korpeveien Legeklinikk i 5-10 år. Ved ditt første besøk vil vi be deg fylle ut og underskrive en samtykkeerklæring der du som pasient samtykker om regler for behandling på vår klinikk, og aksepterer elektronisk kommunikasjon. Ditt samtykke og preferanser blir lagret i Legeklinikkens kundesystem. Vi vil sikre dine personlige opplysninger med fysisk og virtuell adgangskontroll, i tillegg til å kryptere sensitive opplysninger vedrørende pasientinformasjon.

Vi har en lovpålagt plikt til å føre pasientjournal når du gjør behandlinger hos oss. Her vil vi samle nødvendige opplysninger for å tilfredstille deg som kunde med riktig helsehjelp og behandling. Vi følger loven, slik at din informasjon om helsetilstand blir registrert. Dette er informasjon som kan bli samlet inn ved samtaler med vårt helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandlinger vi i Korpeveien Legeklinikk tilbyr. I din journal kan det finnes informasjon om din sykdomshistorikk, medikamentbruk, resepter, tidligere behandlinger, diagnoser og yrke. Dette blir regulert av lover om helseregister, pasientjournal, helsepersonell og brukerrettigheter.

Opplysninger om kundeforholdet

Vi vil behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp kundeforholdet, når du bruker våre tjenester. Det er informasjon vi trenger for å administrere kundeforholdet, og din kontaktinformasjon, om timeavtaler og betaling. Vi vil også sende deg nyhetsbrev eller annen informasjon om tjenestene vi tilbyr.

Dine rettigheter

Innsyn i personopplysninger

Du kan til enhver tid be om informasjonen og personopplysningene vi har om deg og hvordan disse behandles av oss. Du kan kontakte oss og be om innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg. Du har rett på innsyn i din egen pasientjournal.

Endring eller sletting av opplysninger

Vi er opptatt av å ha så riktige opplysninger om det som mulig. Du har mulighet til å kreve retting eller sletting av opplysninger om deg som er unødvendige eller mangelfulle. Det er noen begrensninger for å rette og slette opplysninger i journalen ihht. helsepersonelloven. Ta kontakt med en medisinsk behandler hos oss om du har spørsmål om dette.

Når opplysningene vi har hentet ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble hentet for, sletter vi i Korpeveien Legeklinikk disse personopplysningene om deg. Det vil si at vi lagrer nødvendige opplysninger om kundeforholdet så lenge du er kunde hos oss. Pasientjournalen har egne regler om lagring, og disse vil ikke slettes selv om du avslutter behandling hos oss.

Konfidensialitet

Korpeveien Legeklinikk har fokus på sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av din helse og dine personopplysninger. Vi driver personvernpraksis og benytter ulike sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand. Det er kun ansatte med tjenstlig behov som får tilgang til dine personopplysninger. All kommunikasjon du har med oss er underlagt taushetsplikt som alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven. Det er også viktig at kommunikasjonen med deg er sikker for å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger. Du må med andre ord ikke sende sensitive opplysninger om din helse eller annet til oss i e-post eller sosiale medier. Dersom du velger å bruke en slik kanal, anser vi denne informasjonen som mindre sensitiv og har tillatelse til å svare over samme kanal som du benyttet til å kontakte oss. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss på telefonen for å forsikre deg om at virkelig sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av vår nettside, til markedsføring og statistikk. Vi lagrer ikke slik informasjon på en slik måte at den kan identifisere deg personlig, men informasjonskapsler kan spore internettbruken din. Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster en nettside. Dette er vanlig og de fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler. Du samtykker til bruk av slike informasjonskapsler dersom du benytter våre nettsider og velge å Godta. Informasjonskapsler kan når som helst slettes i din nettleser. Se beskrivelse under.

Hvordan deaktivere informasjonskapsler

De fleste nettsider bruker analyseverktøy. Dersom du ønsker å slette informasjonskapsler, gir vi deg her oppskriften: