Korpeveien Legeklinikk i Drammen - Logo

DIGITAL PRISLISTE 2024

Personvernerklæring for Korpeveien Legeklinikk

Innledning

Korpeveien Legeklinikk er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og besøkende på vår nettside. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysningene dine.

Datainnsamling

Vi samler inn følgende typer informasjon:

  • Navn og kontaktinformasjon
  • Medisinsk historie og annen helseinformasjon
  • Betalingsinformasjon

Bruk av data

Vi bruker dine personopplysninger til:

  • Å tilby medisinske og estetiske behandlinger
  • Fakturering og betaling
  • Markedsføring og kundeservice

Deling av data

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å utføre en tjeneste du har bedt om eller for å overholde lovkrav.

Sikkerhet

Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

  • Be om en kopi av de personopplysningene vi har om deg
  • Korrigere feilaktige opplysninger
  • Be om sletting av personopplysninger

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss her.