Korpeveien Legeklinikk i Drammen - Logo

Se digital prisliste 2024

Ring oss idag

92 31 04 13

Offshoreattest

TRENGER DU OFFSHOREATTEST (petroleumslege)?

Korpeveien Legeklinikk tilbyr deg kort ventetid når du skal på time hos vår autoriserte petroleumslege for å få din offshoreattest. Vår klinikk har alt nødvendig utstyr for å gjennomføre de testene som trengs. Offshore helseerklæring er obligatorisk for alle som deltar i petroleumsvirksomheten og skal til flyttbare eller faste rigger.
Det er bestemt at petroleumsleger er de eneste som kan utsende slike erklæringer. Petroleumsleger er sertifisert av fylkesmannen i Rogaland. Alle disse har gjennomgått og bestått obligatorisk opplæring.

Du kan lese mer om denne ordningen hos Helsedirektoratet. Du må ha med deg pass eller førerkort for å få offshoreattest hos Korpeveien Legeklinikk.

Ønsker du offshoreattest (petroleumslege)?

På jobb offshore - Offshoreattest er et krav
Når du forbereder deg på arbeid offshore, er det viktig å sikre at alle helsekrav er oppfylt for å garantere din sikkerhet og velvære under arbeidet. Hos Korpeveien Legeklinikk forstår vi betydningen av en grundig “helseerklæring offshore”. Derfor tilbyr vi en omfattende helseundersøkelse utført av vår autoriserte petroleumslege. Denne undersøkelsen sikrer at du møter alle helsemessige krav og standarder som kreves for offshorearbeid. Vår erfaring og ekspertise i å utstede offshoreattester betyr at du kan stole på at vi gir en grundig vurdering slik at du kan arbeide med trygghet om at din helse er ivaretatt.

Spørsmål og svar

Du fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
Synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, psykisk, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
Legen utsteder offshoreattest (petroleumslege) eller udyktighetserklæring.
Petroleumslegen sin oppgave i denne komplekse helseundersøkelsen er å vurdere om personen er medisinsk og helsemessig skikket til å arbeide/reise offshore i henhold til helsekravene. I noen tilfeller er petroleumslegen nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Dette er kun om det oppdages indikasjoner som avviker fra helsekravene. Noen av disse tilfellende kan ta flere dager og være svært omfattende. Dette vil kunne føre til ytterligere kostnader (f.eks en ekstra konsultasjon).

Merk at det blir sendt inn udyktighetserklæring hvis pasienten ikke tilfredsstiller kravene.

Jeg ønsker en gratis konsultasjon

Hva koster behandlingen?

Ønsker du en

Gratis konsultasjon?

varkampanje 1000 gavekord