fbpx
Open hours: 8.00-18.00 Mon-Fri
Call Us Free 1 800 456 78 90

Offshoreattest

Offshore-attest

Fastpris kr 1800,-

92 31 04 13

Ja, denne siden vil jeg dele!

TRENGER DU OFFSHORE ATTEST?

Korpeveien Legeklinikk tilbyr deg kort ventetid når du skal på time hos vår autoriserte petroleumslege for å få din offshoreattest. Vår klinikk har alt nødvendig utstyr for å gjennomføre de testene som trengs. Offshore helseerklæring er obligatorisk for alle som deltar i petroleumsvirksomheten og skal til flyttbare eller faste rigger.
Det er bestemt at petroleumsleger er de eneste som kan utsende slike erklæringer. Petroleumsleger er sertifisert av fylkesmannen i Rogaland. Alle disse har gjennomgått og bestått obligatorisk opplæring.
Du kan lese mer om denne ordningen hos Helsedirektoratet:
Du må ha med deg pass eller førerkort for å få offshoreattest hos Korpeveien Legeklinikk.

Helseundersøkelsen deles inn i:

+1. Egenerklæring
Du fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.
+2. Tester
Synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, psykisk, fysiske kapasiteter, tuberkulose, diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.
+3. Helse/-udyktighetserklæring
Legen utsteder offshoreattest eller udyktighetserklæring.

Petroleumslegen sin oppgave i denne komplekse helseundersøkelsen er å vurdere om personen er medisinsk og helsemessig skikket til å arbeide/reise offshore i henhold til helsekravene. I noen tilfeller er petroleumslegen nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Dette er kun om det oppdages indikasjoner som avviker fra helsekravene. Noen av disse tilfellende kan ta flere dager og være svært omfattende. Dette vil kunne føre til ytterligere kostnader (f.eks en ekstra konsultasjon).

Merk at det blir sendt inn udyktighetserklæring hvis pasienten ikke tilfredsstiller kravene.

Ønsker du en konsultasjon?

    makeup