fbpx
Open hours: 8.00-18.00 Mon-Fri
Call Us Free 1 800 456 78 90

Migrene-behandling

Migrene-behandling

Fastpris kr 5000,-

92 31 04 13

Ja, denne siden vil jeg dele!

SE FOR DEG ET LIV MED MINDRE SMERTE

Alle opplever å ha hodepine en gang i blant, men når kronisk migrene eller spenningshodepine begynner å påvirke jobben din, familielivet eller aktivitetene du liker å gjøre, er det på tide å ta grep.

Ved Korpeveien Legeklinikk tilbys moderne, effektiv injeksjonsbehandling som kan forhindre og stoppe kronisk migrene og spenningshodepine. Denne behandlingen består av presise botulinumtoksin-injeksjoner som retter seg mot de spesifikke musklene og nervene som er involvert i migrene, og har færre bivirkninger enn de daglige medisinene som du tar for migrene. Hvis migrene holder deg tilbake, kan du ta kontroll over helsen din ved å bestille en konsultasjon hos oss.

Korpeveien Legeklinikk har kort ventetid og du trenger ingen henvisning.

Dr. Braaten har spesialkompetanse i å behandle migrene og kronisk hodepine, og kan tilby deg grundig utredning og moderne migrenebehandling.

+Er jeg en egnet kandidat?
Behandlingen passer godt for både menn og kvinner. Kronisk migrene er en alvorlig type migrene. Det kan være funksjonshemmende og vanskelig for deg og menneskene du kjenner.
+Hva er migrene?
Migrene er en hjernesykdom hvor hovedsymptomet er anfallsvis hodepine. Smertene er oftest ensidige og pulserende. Rundt 10 % av befolkningen har migrene. Det er en sterk arvelig faktor for migrene.

Ved migrene utvikler du sterke hodesmerter og ledsages ofte av kvalme, lys- og lydskyhet. Migrenen vil også forverres ved fysisk aktivitet. Den varer vanligvis i fire timer til tre døgn. Noen ganger kan du like i forkant av et migreneanfall ha forbigående symptomer som synsforstyrrelser med flimring eller lysglimt for øynene. Dette kalles aura.

+Hva kan trigge migreneanfall?
Stress

Lite søvn
Graviditet
Hormonsvingninger under menstruasjonssyklusen
Alkohol
Sterkt krydret mat
P-piller
Overgangsalder

+Hva er kronisk migrene?
Etter hvert kan du utvikle tilnærmet daglig hodepine med blanding av migrenehodepine og spenningshodepine. Dersom du har hodepine 15 dager i måneden, hvor minst åtte av disse er migreneanfall, har du kronisk migrene.
+Har du forsøkt migrenetesten? Du kan ta den her!
Test om hodepinen din er migrene med følgende tre spørsmål:

Sjeneres du av lys under hodepinen?

Har hodepinen ført til at du er borte fra jobb/skole en dag eller mer de siste tre måneder?

Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Dersom du svarer ja på to av spørsmålene over er det 93 % sannsynlig at du har migrene.

Dersom du svarer ja på alle tre spørsmålene er det 98 % sannsynlighet for migrene.

* ID-migraine: Lipton et al. Neurology, 2003

+Hva skjer på min første konsultasjon?
For å sikre deg korrekt behandling vil legen sette av god tid på første konsultasjon for å gå grundig gjennom dine symptomer sammen med deg. En nøye kartlegging av dine symptomer gir bedre forutsetning for å stille riktig diagnose. Det vil bli spurt om det er flere i din familie med en lignende hodepine, om du har andre sykdommer, hvilke medisiner du bruker og hvor mye og hvor ofte du bruker hver av dem. Legen kan også utføre en generell nevrologisk undersøkelse, ta blodprøver eller henvise til undersøkelse av hodet som for eksempel MR. Ut ifra sykehistorien og symptomene dine vil legen ta stilling til dette etter konsultasjonen.

Hvis du møter godt forberedt til timen, vil det gå raskere å finne riktig diagnose og rett behandling.

+Registrer dine symptomer før konsultasjonen
Ta gjerne med deg en oversikt over symptomene dine slik du opplever dem over tid, for eksempel i form av en hodepinekalender. Du kan benytte deg av dette skjemaet som er tatt fra Norges Migreneforbund:

https://nevrologi.legehandboka.no/imagevault/publishedmedia/7o2eqgyfxk4qo2wyeuqs/diagnostisk_hodepinedagbok_A4_hcpc.pdf

+Kan jeg få dekket deler av behandlingen fra det offentlige?
Korpeveien Legeklinikk tilbyr deg grundig utredning og moderne migrenebehandling. Etter søknad kan man få dekket medikamentutgiftene fra det offentlige.

HELFO dekker utgifter til behandling av kronisk migrene hvor andre profylaktisk behandlinger ikke har gitt tilfredsstillende effekt. I slike tilfeller sender legen inn søknad til HELFO om å få dekket behandlingen.

Kronisk migrene er definert som å ha 15 eller flere hodepine dager per måned (både migrene og annen hodepine teller), med 8 eller flere av disse 15 hodepine dagene som involverer migrene som varer i 4 timer eller mer.

+Hvordan foregår behandlingen?
Injeksjonsbehandlingen er ofte svært effektiv mot kronisk migrene. Denne behandlingen innebærer små presisjonsinjeksjoner av botulinumtoksin i 7 viktige muskelområder i ansiktet, hodet og nakken.

Botulinumtoksin er en velprøvd behandling mot migrenehodepine. Det forhindrer hodepine og migrene før de begynner, i motsetning til behandlinger du tar etter at hodepinen eller migrene har begynt

+Hvordan vet jeg om injeksjonsbehandling for migrene vil fungere for meg?
Behandlingen gir minimalt med ubehag og settes ved hjelp av en svært tynn nål inn i det området som skal behandles. Effekten kommer gradvis i løpet av noen dager. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen.
+Hvilken effekt har behandlingen?
Moderne migrenebehandling med injeksjon er en utmerket behandling mot kronisk migrene for alle som har prøvd tradisjonelle migrene medisiner, men ikke har fått nok lettelse.
+Hvor lang tid tar behandlingen?
Behandlingen tar vanligvis 45-60 minutter inkludert legekonsultasjon med kartleggingssamtale og undersøkelse.
+Hvor lenge varer resultatet?
Du kan begynne å føle smertelindring og færre episoder med migrene/hodepine så tidlig som etter 4 uker, og reduksjonen i hodepine dager kan fortsette å forbedre seg i løpet av 24 uker.

Etter 2 behandlinger (med 12 ukers mellomrom), vil du vite om migrenebehandlingen fungerer for deg. Basert på resultatene dine, vil vi diskutere fortsatt behandling etter de to første injeksjonene. Hvis du ikke blir behandlet hver 12. uke, kan det hende du ikke får fullt utbytte. Effekten vil i gjennomsnitt vare fra fire til seks måneder. Etter dette må behandlingen gjentas.

+Har behandlingen noen bivirkninger?
Det oppstår sjelden bivirkninger ved denne type behandling. Den vanligste bivirkningen er ømhet eller en liten blodutredelse på innstikkstedet.
+Hvem utfører behandlingen?
Utføres av en erfaren, autorisert lege med spesialkompetanse innen migrenebehandling med injeksjon.
+Hvem skal ikke behandles?
Personer som er allergiske mot bedøvelse (lidokain) eller som har sykdomshistorie med anafylaktiske reaksjoner

Gravide og ammende

Personer med epilepsi, porfyria, enkelte nevrologiske- eller autoimmune sykdommer

+Kan jeg bestille en uforpliktende konsultasjon?
Korpeveien Legeklinikk er klar til å ivareta dine personlige behov og vi er behjelpelige med å svare på dine spørsmål når som helst.

Ta kontakt med oss ved å bruke skjemaet på denne siden eller ring 923 10 413 i dag for å planlegge din hodepineutredning.

Ønsker du en konsultasjon?

    makeup